Сключени са 13 договора за лични асистенти в община „Тунджа“