ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА КЪМ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „НА ФОКУС“

Евроклуб Жена, като партньор в проекта „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., стартира изпълнение на поредица от обучения, насочени към широката общественост, в областта на убежището и миграцията, които ще се проведат в градовете Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора, и Хасково.

Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ, чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.

В тази връзка, проектът предвижда организиране на поредица от обучения насочени към широката общественост, като представители на медиите-журналисти, директори на училища, адвокати, представители на младежки неправителствени организации, доброволци, преводачи и представители на центрове за професионално обучение и валидиране на знания, работодатели, с цел повишаване на знанията им в областта на убежището и миграцията, създавайки в тях капацитет за работа с граждани от трети държави, кандидати за международна закрила, включително уязвими лица или лица получили временна закрила,включително уязвими лица.

Отправяме покана към представители на цитираните целеви групи да се включат в обучение, което ще се проведе на:

30 СЕПТЕМВРИ 2023 /СЪБОТА/ В ГРАД ЯМБОЛ , от 10.00 часа

в конферентна зала „Син Салон“ на Читалище Съгласие-1862 (ул. Г.С.Раковски 20)

Обучението ще се проведе според следната Програма

Обучението има за цел да създаде капацитет за работа и знания в широк кръг от заинтересовани страни, които в последствие ще предоставят услуги на граждани от трети държави, кандидати за международна закрила, включително уязвими лица или на лица получили временна закрила, включително уязвими лица, но също така, обученията имат за цел да създадат капацитет сред такива групи в обществото, които имат влияние за сформирането на мнение и нагласи.

Добрата информираност е от съществена важност за участниците в срещите-дискусии, които имат пряка връзка и контакт с кандидатите за международна закрила, включително уязвими лица/получили временна закрила, включително уязвими лица. В този смисъл предвидените събития са необходими, предвид увеличения брой на кандидатите за международна закрила и големия брой лица, получили временна закрила на територията на България към настоящия момент. Разширяване на кръга на добре информираните и обучени представители на различни съсловни организации, с повишени умения и капацитет, ще доведе до успешното прилагане на стратегията в областта на убежище и миграция, в съответствие с приоритетите, както на националната, така и на общата Европейска миграционна политика.

По време на обучението ще бъде представен проекта, неговите дейности, цели, финансиращата програма и програмния оператор.

Проектът „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“,  № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., е финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Предишна новина

Зам.-кметът Енчо Керязов поздрави учители-спортисти за успехите в Международната спартакиада.

Следваща новина

В шест тунджански села отново има проблеми с водоподаването.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.