Контакти

Адрес на управление:

гр.Ямбол, ж-к „Златен Рог“ 27 ет.14

Телевизионо студио:

гр.Ямбол, ж-к „Златен рог“ 27 ет. 14

Електронна поща: diana.tv@abv.bg

Уеб сайт: dtv.bg

Телефони за контакти:

046/ 66 20 21

Офиси и каси за плащане на Диана Кабел ТВ ООД

Плащане по банков път

Диана Кабел ТВ ООД банкови сметки в лева

Банка ОББ IBAN: BG96UBBS80021013076230

Банка Уникредит Булбанк IBAN: BG55UNCR76301018390901

Банка Алианц Банк България IBAN: BG91BUIN75621000176619

Забележка: Моля, отбележете абонатен номер в основание за плащане. Може да го получите на телефоните за поддръжка. За по-бързо отразяване на плащането, моля, изпратете на noc@optinet.bg скан или снимка на транзакцията.

Аварии в ТВ мрежата: 046 66 20 20, 046 66 20 21


Съвет за електронни медии:

Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69

Тел: 02 9708810 Факс: 02 9733769

Електронна поща: office@cem.bg

Уеб сайт: www.cem.bg

Документи:

ИЗТЕГЛИ: Общи условия Диана Кабел ТВ ООД

ИЗТЕГЛИ: Политика за защита на личните данни на сайта Диана Кабел ТВ ООД

Използвани интерфейси от Диана Кабел ТВ ООД

ИЗТЕГЛИ: ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНАТА ТРЪБНА МРЕЖА НА ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД