Всички клиенти в мрежата на Диана Кабел ТВ ООД, имат възможността да заплатят своята месечна такса в офис на Изипей (EasyPay) или онлайн платформата за плащане Ипей (ePay)
За да заплатите своите такси за използваните услуги е необходимо да проверите Вашият абонатен номер от бележката издадена Ви след плащането на наша каса.
Можете да получите Вашият абонатен номер и на нашите телефони за поддръжка 046 662025, 046 662554, 046 66 20 21.
За да извършите плащането на услугите онлайн е необходимо да направите регистрация в платформата на ePay https://www.epay.bg . Съответно да изберете от менюто на сайта „Плащане на сметки“, „Регистрация“, в „Избор от категории търговци“ потърсете Диана Кабел ТВ ООД и Оптинет ООД.

В случай, че предпочитате плащане по банков път, Диана Кабел ТВ ООД банкови сметки в лева:
Банка ОББ IBAN: BG96UBBS80021013076230
Банка Уникредит Булбанк IBAN: BG55UNCR76301018390901
Банка Алианц Банк България IBAN: BG91BUIN75621000176619

Забележка: Моля, отбележете абонатен номер в основание за
плащане. Може да го получите на телефоните за поддръжка. За по-бързо
отразяване на плащането, моля, изпратете на noc@optinet.bg скан или
снимка на транзакцията.