Придружително писмо за участие на „Диана Кабел“ТВ ООД в кампания МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

До Председателя на
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
до
ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
в Ямбол,Сливен,Болярово,Стралджа,
община Тунджа,Елхово,

Придружително писмо за участие в кампания МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 като доставчик на медийни услуги
от „Диана Кабел“ ТВ ООД -гр.Ямбол,ж.к.“Златен рог“ , бл.№27,ет.15 ,
Уважаеми дами и господа,
„Диана Кабел“ТВ ООД-Ямбол Ви информира ,че ще участва в предстоящата кампания МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 в Република България на 27.10.2019г, като доставчик на медийна услуга чрез телевизионния си канал „ТВ“Диана“,като гарантира, и ще спазва правилата за провеждане на предизборна агитация. „Диана Кабел“ТВ ООД ще предостави равен достъп, при еднакви условия, за всеки регистриран кандидат, който желае да ползва медийните услуги на нашия телевизонен канал ТВ“Диана“ . Тарифата за предоставяните от „Диана Кабел“ ТВ ООД медийни услуги е обявена според изискванията на Изборния кодекс пред Сметната палата и на сайта www.dk-tv.com и е валидна за всички участници в изборния процес. „Диана Кабел“ТВ ООД-Ямбол,чрез телевизионния си канал ТВ“Диана“, няма да излъчва анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети упълномощават говорители или други лица, чието задължение е да информират „“Диана Кабел“ ТВ ООД-съответно ТВ „Диана“ за предизборните си прояви. ТВ „Диана „ не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получена информация по този ред. Упълномощените представители на политическите партии, коалиции и инициативни комитети заплащат стойността на политическата агитация под формата на PR директно в медията без посредничество, за да бъде гарантиран минималният и коректен размер на плащанията.Всички официални изяви на министри, членове на Правителството, партийни лидери, кандидати за кметове и общински съветници, ангажирани с предизборната кампания, се отразяват според правилата на Изборния кодекс .Материалите от предизборните събития излъчват в специална рубрика: „Местни избори 2019“ .Всички предизборни материали ще бъдат излъчени в програмата на ТВ „Диана „ в съответствие с хронограмата на ЦИК. За всички извършени плащания „Диана Кабел“ТВ ООД издава документ съгласно правилата за осчетоводяване на извършеното разплащане (на каса или по банков път).“Диана Кабел“ТВ ООД и съответно ТВ“Диана“,не носи отговорност за неточно и некоректно подадена информация от предизборен щаб или упълномощено лице. „ТВ“Диана“ не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител.

Предишна новина

20 местни фирми ще участват във „Фестивала на 100-те войводи” – Сливен 2019.

Следваща новина

Тарифа на „Диана Кабел“ ТВ ООД за МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019