Ценова листа Диана Кабел ТВ ООД

Диана Кабел ТВ ООД и Оптинет ООД предлагат съвместно услуга телевизия и Интернет в Ямбол, Сливен, Тополовград, Стралджа и в над 40 селища на териториите на общините Тунджа, Стралджа и Сливен.

Всички предлагани услуги на Диана Кабел ТВ ООД и Оптинет ООД са без обвързващ срочен договор, посочените цени са с включено ДДС.

Плащане по банков път

Диана Кабел ТВ ООД банкови сметки в лева

Банка ОББ IBAN: BG96UBBS80021013076230

Банка Уникредит Булбанк IBAN: BG55UNCR76301018390901

Банка Алианц Банк България IBAN: BG91BUIN75621000176619

Забележка: Моля, отбележете абонатен номер в основание за плащане. Може да го получите на телефоните за поддръжка. За по-бързо отразяване на плащането, моля, изпратете на noc@optinet.bg скан или снимка на транзакцията.

1.) Пакетна услуга Телевизия + Интернет

1.1.) Премиум Цифрова телевизия + Интернет : месечна такса 22.90 лв.

 • Включва неограничен Интернет достъп (скорост до 100Mbit/s сваляне / 100Mbit/s качване) + цифров пакет от телевизиони програми + безплатна аналогова ТВ за втори телевизор

1.2.) Премиум Цифрова телевизия + Интернет + HD програми: месечна такса 24.90 лв.

 • Включва неограничен Интернет достъп (скорост до 100Mbit/s сваляне / 100Mbit/s качване)+ цифров пакет от телевизиони програми + пакет с допълнителни HD програми + безплатна аналогова ТВ за втори телевизор
 • За абонамент на Премиум + HD пакет е необходимо използването на ка модул + смарт карта или цифров приемник + смарт карта

1.3.) Премиум Цифрова телевизия + Интернет + HD + Спорт: месечна такса 31.90 лв.

 • Включва неограничен Интернет достъп (скорост до 100Mbit/s сваляне / 100Mbit/s качване)+ цифров пакет от телевизиони програми + пакет с допълнителни HD програми + допълнителен пакет Спорт + безплатна аналогова ТВ за втори телевизор
 • За абонамент на Премиум + HD + Спорт пакет е необходимо използването на ка модул + смарт карта или цифров приемник + смарт карта

1.4) Интерактив IPTV + Интернет: месечна такса 24.90лв.

 • Включва неограничен Интернет достъп (скорост до 100Mbit/s сваляне/100Mbit/s качване)+ пакет от телевизиони програми + пакет с допълнителни HD програми
 • за абонамент на пакет Интерактив е необходимо използването на IPTV приемник

2.) Аналогова телевизия: месечна такса 12 лв.

3.) Цифрова телевизия: месечна такса 14 лв.

4.) Пакет HD програми: +2 лв. към месечна такса цифрова телевизия

 • Само в пакет с цифрова телевизия + включване на ка модул + смарт карта или цифров приемник + смарт карта

5.) Спортен пакет: +7лв. към месечна такса цифрова телевизия или Интерактив IPTV

 • В пакет с цифрова телевизия + включване на ка модул + смарт карта или цифров приемник + смарт карта
 • В пакет с Интерактив IPTV

6.) Инсталация и оборудване

 • Включване HD приемник, заплаща се еднократно такса обслужване от 20 лв.
 • Включване на Ка модул, за първи, заплаща се еднократно такса обслужване от 20 лв.
 • За втори Ка модул, еднократно такса обслужване от 30 лв., за трети Ка модул еднократна такса обслужване от 40 лв.
 • Смарт карта, заплаща се еднократно такса обслужване от 3 лв.
 • IPTV приемник, еднократна такса обслужване 20лв., за всеки следващ еднократна такса обслужване 40лв.
 • Включване след временно изключване ТВ/НЕТ 10лв.
 • Включване след неплатени такси 10лв.

7.) Други

 • Настройка на телевизор: 5 лв.
 • покупка на WI-FI рутер (включва инсталация и настройка с посещение до адрес): 40лв.
 • Настройка рутер с посещение до адрес: 10лв.
 • Рутера Ви ще бъде настроен безплатно, ако сами го донесето в офис Диана Кабел ТВ ООД на адрес Златен Рог 27 (срещу градски стадион)

Аварии в ТВ мрежата: 046 66 20 20, 046 66 20 21

8.) Интернет

Икономичен, скорост до 64Mbit/s на сваляне / до 64Mbit/s на качване, месечна такса 15лв.

Стандарт, скорост до 100Mbit/s на сваляне / до 100Mbit/s на качване, месечна такса 19.90лв.

Макс, скорост до 1Gbit/s на сваляне / до 1Gbit/s на качване, месечна такса 60лв.

Статичен публичен IP адрес – месечна такса 4.90лв.

За повече информация относно включване към мрежата на Диана Кабел ТВ ООД, моля, свържете се с нашите телефони за техническа поддръжка 046 66 21 12, 046 66 20 20

Диана Кабел ТВ ООД предлага услуга Телевизия+Интернет в следните населени места:

гр. Ямбол, гр. Сливен, гр. Тополовград, гр. Стралджа

с. Кукорево, с. Стара Река, с. Калчево, с.Окоп, с.Тенево, с.Ханово, с. Козарево, с. Симеоново, с. Победа, с. Маломир, с. Чарган, с. Могила, с. Джинот, с. Чарда, с. Воденичене, с. Иречеково, с. Търнава, с. Кабиле, с. Дражево, с. Веселиново, с. Завой, с.Зимница, с. Хаджи Димитрово, с. Жельо Войдовда, с. Крушаре, с. Блатец, с. Самуилово, с. Драгоданово, с. Тополчане, с. Безмер, с. Роза, с. Инзово, с. Болярско, с. Бояджик, с. Крумово, с. Ботево

Офиси и каси за плащане на Диана Кабел ТВ ООД